Ziyaretçi Kuralları

ZİYARET SAATLERİ

Çocuk servisi hafta içi 15:00-17:00 arası,hafta sonu:09:00-17:00 arası

Amatem servisi perşembe günü 13:00-15:00 arası 

Diğer servisler 10:00-12:00 ile 14:00-16:00 saatleri arasında  ziyaretçi kabul etmektedir.

Hastalarımızın ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar;

 Hastaneye Cep Telefonu sokmak yasaktır.

 Servislere çocukların girmesi sağlık açısından uygun değil ve yasaktır.

 Servise dışarıdan yiyecek ve canlı çiçek getirilmesi yasaktır.

 Hastane içerisinde sigara içmek yasaktır.

 Hastane içerisinde yüksek sesle konuşmak yasaktır. 

 Yattığınız serviste bulunan tüm malzemelerin kullanımında özen gösteriniz.

 Yattığınız servis hemşirelerinin, servisinizle ilgili anlattığı kurallara uyunuz.

 Servisinizdeki ofis odasının kullanımında  temizlik açısından dikkatli olunuz, Enfeksiyon Komitesinin bilgilendirme talimatlarına uyunuz.  

 Hasta ve hasta refakatçilerinin t.v seyretme saatlerine uyunuz

 Sağlık ,hijyen ve düzen açısından hasta dolaplarında yiyecek bulundurmayınız.

 Doktorlarımızın uygun gördükleri hastalar ziyaretçi kabul edebilmektedir.

 Ziyaretçi giriĢi esnasında hasta yakınlarına ziyaretçi kartı verilecektir.

 Hasta yakınlarının yanında cep telefonu , kesici delici alet, çakmak vb. eĢya var ise güvenliğin emanet kasasına teslim alınacak ve ziyaret bitiminde iade edilecektir.

 Ziyaretçilerimizin hastalarımıza içecek getirmemeleri, alkol bağımlısı olan hastalarımız açısından önem arz etmektedir. Hastalarımızın içecek ihtiyaçları hastane kantininden karĢılanabilmektedir.

 Ziyaretçilerimiz hastalarımızla kantin ve ziyaret odalarında görüĢebilmektedir.Yataklı bölümlere geçmeleri yasaktır.

 Çocuk ziyaretçilerinizin hastanede yatan hastaları ziyaret etmeleri çocukların sağlığı açısından zararlı olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.

 Hastanemizdeki tüm servisler aynı özellikli birim kabul edilip, kurallar tüm servislerdeki yatan hastalar için geçerlidir.

 REFAKAT; Hastanemizde hastaların yatıĢı esnasında refakatçi kabul edilmemektedir.

Hastanemizdeki kurallara uyduğunuz, personellerimizle işbirliği içerisinde olduğunuz için teşekkür eder, acil şifalar dileriz.