Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Nedir?

            Ruhsal problem yaşayan hastalara,  toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde  psikososyal destek hizmeti veren,hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet  sunan merkezdir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetler?

 •  Psiko eğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının eğitimi)Sosyal Beceri Eğitimi (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden düzenleyecek becerilerin kazandırılması eğitimi)
 •  İş-uğraş, rehabilitasyon (hastalık etkisiyle öz bakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans gösteremeyen hastalarla öz bakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme becerisinin kazandırılması için çalışılması)
 • Bireysel danışmanlık
 •  Hastaları hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek (psiko-eğitim).
 •  Hasta yakınlarını bilgilendirmek ve hastalığın neden olduğu problemlerle başa çıkmayı öğrenmek
 • Hastanın ilgisi ve yeteneğine göre güzel sanatlar, müzik gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak
 • Hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek, üretken hale getirmek
 • Kayıtlı hastalar ekiple birlikte belirleyeceği program çerçevesinde merkezde günübirlik vakit geçirmek

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Nasıl Müracaat Edilir?

 •  Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat  kurar.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.

                               ADRES:DİLŞİKAR MAH.906 SOK. NO:2 MANİSA (DİLŞİKAR HATUN HAMAMI)

                                TEL:0236 239 85 97