Basında Biz

Eğitimlerle Birlikte Yatış Süreleri de Düştü

          

                   

 

 

Başhekim Ahmet Ayer, 2013 yılında yapılan 150 bin 15 başvurunun 2014 yılında 155 bin 272'ye çıktığını söyledi. Ayer, artışa rağmen toplum temelli tedavilerle yatış sürelerinin azaldığına dikkati çekti. Acile başvuran hasta sayılarının azaldığını anlatan Ayer, şöyle konuştu:

"Acildeki düşüş sevindiricidir. Toplum temelli hizmetlerin benimsendiğini gösteriyor. Aileler hastalarına iyi bakıyor ve ailede toplumda tedavilerini sürdürüyorlar. Toplum Ruh Sağlığı merkezlerinde ailelere psikiyatrik hastalıklarla yaşamak konusunda eğitimler veriliyor. 2013 yılında 10 bin 433 acil başvurumuz var. Bu rakam 2014'de 8 bin 994'e gerilemiş. Bu toplum temelli hizmetlerin verimliliğini gösteriyor."

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDE STANDART BÖYLE"

Psikiyatride dönüşüm yaşandığını ifade eden Başhekim Ayer, yataklı hasta sayısında da azalma görüldüğünü, burakamların 2013'te 10 bin 189, 2014'de ise 9 bin 407'ye gerilediğini anlatırken şöyle dedi:

"Bu veriler özellikle psikiyatride bir dönüşümün başladığını, ailelerin tedavilerle bütünleştiğini, hastayla ilgili sorunların azalmaya başladığını, hastaneye yatışların azaldığını gösteriyor. Hastalarımızın ortalama yatış süresini 40 günden 20 güne indirdik. Hastalar toplumdan, ailesinden kopmadan tedavi ihtiyacını karşılıyor. Gelişmiş ülkelerde standart böyledir. Bu bir çağın kapanması başka bir çağın açılması gibidir. Uzun süre hastanede yatmanın önü kapanıyor ama toplumda yaşamanın önü açılıyor" dedi. Adli polikliniklerde bir artış olduğunu kaydeden Başhekim Ayer, 2013 yılında 1935 olan sayının 2014 yılında 2 bin 125'e yükseldiğini bildirdi. Ayer, "Sosyal şartların, nüfus artışının, ailelerin yabancılaşmasının, madde bağımlılığının getirdiği durumlar; suç işlemeyi kolaylaştırdı."

"HASTALAR MUTLU, AİLELER MUTLU"

Hastanede yatış sürelerinin azalmasında ailelerin ve hastaların eğitilmesinin etkili olduğunu söyleyen Başhekim Ahmet Ayer, şöyle konuştu:

"Hastanede yatan hastalara, ailelere, ayaktan hastalara; psikiyatrik hastalıklar nedir, haklarınız nelerdir, neler yapılmalı, hastalığın tedavisinde önemli durumlar nelerdir eğitimi veriliyor. Zamanında polikliniğe başvurularla, acile başvurularla bu revizyonlar yapılıyor. Hastalar mutlu, aileler mutlu. Hasta yakınlarına ve hastalara hemşireler ve psikologlar tarafından veriliyor. Ailelere hastalıkların tedavisinin olduğunu, erken dönemde başvuruların yapıldığında anlatıyoruz."

İKİNCİ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ MÜJDESİ

Kentte bir toplum ruh sağlığı merkezi olduğunu kaydeden Başhekim Ayer, ikinci bir merkezin açılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Bu merkezler sayesinde hastaların toplumla kaynaştığına dikkat çeken Başhekim Ayer, "İkinci bir toplum ruh sağlığı merkezini açmak için kiralama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yunusemre Belediyesi içinde de toplum ruh sağlığı merkezini bu yıl açacağız. Son aşamalara geldik, yer seçimini yaptık. Ayaktan tedavinin artmasıyla toplumun ruh sağlığı hastalarını kabul edeceğini ve hastaların daha kolay iyileşeceğini biliyoruz. Ailelerin yalnızlığı da azalacak. Nasıl şeker hastası tedavi görürken toplumdan dışlanmıyorsa, akıl hastaları da toplumda kabullerinin olması çok önemli" dedi.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDAKİ ARTIŞA DİKKATİ ÇEKTİ

Başhekim Ahmet Ayer, antidepresan kullanımındaki artışa ise dikkat çekti. Psikiyatri uzmanlarının yanı sıra pek çok doktorun antidepresan yazabildiğini kaydeden Ayer, şunları ekledi:

"Türkiye'de yapılan çalışmalarda aile hekimlerinin içinde olduğu bir değerlendirme yapıldığında antidepresan kullanımının arttığını ve artışın sürdüğünü görüyoruz. Bundaki en önemli sebep antidepresanı sadece psikiyatristlerin yazmıyor olmasıdır. Aile hekimleri; fizik tedavi uzmanları, nöroloji uzmanları, üroloji uzmanları, dahiliye uzmanları yazabiliyorlar. Artışın sebebi çok geniş bir grup tarafından bu ilaçların yazılabiliyor olmasıdır. Psikiyatristler olarak antidepresanların bu kadar kolay yazılmaması ve hastalara göre seçilmesi gerektiğini, özellikle aile hekimlerinin bu hastalara yaklaşımında kısa değerlendirmelerini yapıp istenmeyen belirtilerde psikiyatri uzmanlarına yönlendirmelerini istiyoruz. En kritik nokta bu ilacın ne kadar kullanılacağıdır. Psikiyatri uzmanlarının takibi gerekir. Gerçek ihtiyacı karşılayan antidepresan artışlarının olmaması DHA

Haber Listesine Geri Dön