Sosyal Hizmet Birimi

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

 

HASTANIN ENGELLİ YATILI BAKIM MERKEZİNDE KALABİLMESİ İÇİN HASTA ADINA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN RESMİ PROSEDÜRLER
1)Hastanın ikamet adresinin bağlı olduğu ...................... Adliye'sindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılıp,hasta adına bir yakının veya hastayı tanıyan bir kişinin vasi olması gerekmektedir.

2)Hastanın ikamet adresinde en yakın tam teşekküllü (Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesi) Sağlık kurulundan HEYET RAPORU çıkarması gerekmektedir.(Engelli Sağlık Kurulu Raporu)

(Hastaneden çıkacak olan raporun ağır özür kısmın da ''EVET '' yazıyor olması ve en az %50 özür oranı gerekir.Yoksa hasta için bakım merkezi müracaatında bulunamaz.

3)Hastanın ikamet ettiği adresteki evde yaşayan kişi sayısına düşen kayıtlı gelirin asgari ücretin

 3/2 'sinden çok olmamalıdır.

4)Yukarıda belirtilen belgeler ve koşullarla hastanın ikamet ettiği ildeki ........................ Aile Sosyal Politikalar İl. Müd. Engelliler Şubesine dilekçe ile müracaat edilir.