Duyurular

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BAŞVURU VE STAJ DÖNEMLERİ

KIŞ STAJ DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri: 25 Aralık – 29 Aralık 2017

        Staj Dönemi: 15 Ocak – 09 Mart 2018

YAZ STAJI DÖNEMLERİ

Başvuru Tarihleri: 14 Mayıs – 18 Mayıs 2018 (Her iki staj dönemi içinde bu tarihler geçerlidir.)

  1. Staj Dönemi: 11 Haziran – 03 Ağustos 2018
  2. Staj Dönemi: 06 Ağustos – 28 Eylül 2018

( Her staj dönemi için öğrencilerin staja başlama ve bitirme tarihleri yukarıda belirtilen staj dönem tarihleri aralığında olması gerekmektedir. Öğrencilerin durumlarına göre kendilerine uygun staj dönemine başvurmaları gerekmektedir.)

( Hastanemize staj için başvuru yapacak öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen telefon numarasını önceden arayarak kontenjan bilgisi alması tavsiye edilmektedir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Tek Hekim Raporu

2-Kan Testleri (HBS-AG, ANTI-HBS, ANTI-HV-CV, ANTI-HIV, ANTI-HAV, IGG HEPATIT)

3-Kurum işyeri hekimi, enfeksiyon hekimi veya görevli hekim tarafından ayrıca iş sağlığı açısından talep edebileceği diğer laboratuar ve görüntüleme bulguları

4-Stajyerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair üniversite kurum yetkilisi ya da iş sağlığı güvenliği uzmanı tarafından imzalı ve kaşeli belge

5-İki adet fotoğraf

6-Yerleşim yeri belgesi

7-Nüfus cüzdanı fotokopisi

8-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sigortasına dair zorunluluk belgesi (SGK’ nın 5510 sayılı kanun ve hükümlerine bağlı; yerinde uygulama yönetmeliğine göre öğrencinin sigortalılık durumu, işe giriş belgesi ve primleri üniversiteler tarafından karşılanmakta olup bu durum açıkça ibraz edilmelidir. Bazı üniversiteler sigorta belgesi için staj öncesinde öğrencilerden staj yapacağı yerden alınmak üzere “staja kabul edilmiştir” şeklinde bir onay yazısı talep etmektedir. Bu onay, staja kabul edilen öğrencilere staj dönemi başlamadan verilmektedir.

9-Öğrenci belgesi

10-Transkript

 

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

1-Psikoloji bölümü öğrencisi olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyor olmak.

 

2-Başvuru tarihlerinde istenilen belgeler eksiksiz ve elden teslim edilmelidir. Başvuru tarihleri dışında yapılan ve eksik evrakları olan başvurular değerlendirmeye kesinlikle alınmamaktadır. Fax, kargo, posta ve e-mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

 

3-Stajyer adaylarının staja başlamadan önce Klinik Psikoloji, Anormal Psikoloji (Psikopatoloji), Gözlem Görüşme (Görüşme Teknikleri, Klinik Görüşme Becerileri) ve bu kapsamın içinde olan lisans derslerini almış ve başarı sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

4-Staj yapacak öğrenci sayının belirlenmesine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2015 tarihli ve 770.E.475 sayılı yazılarında, kamu, üniversite veya özel hastanelerde staj yapacak öğrenci sayısının toplamının, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personelinin 1/3 oranı yerine 1/2 oranının dikkate alınması bildirilmiştir. Bu kapsamda staja kabul edilecek kişi sayısı kısıtlıdır. Kontenjan sayısı kesinlikle aşılmayacaktır. Bir staj döneminde, mevcut kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumunda, kabul edilecek stajyerlerin seçiminde; başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde elden teslim edilmiş olması, erken başvuru tarihi, zorunlu staj yapıyor olma (üniversiteden alınacak dilekçede bu ibarenin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir), üst sınıf olma, not ortalaması ve ilk kez staj yapıyor olma gibi ölçütler etkili olmaktadır. Her staj dönemi için kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumu düşünülerek öğrencilerin alternatif staj yerleri araştırmaları tavsiye edilir.

 

5-Staja kabul edilen öğrencilere iletişim numaralarından bilgilendirme yapılacak olup, staja kabul edilmeyen öğrencilere herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Kış stajı için bilgilendirme tarihleri 02-04 OCAK, Yaz stajı için bilgilendirme tarhileri, 21-23 MAYIS'tır.

BAŞVURU YERİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi

Şehitler Mah. 814 Sok. No: 28 Şehzadeler/MANİSA

Tel: 0236 231 46 24 Dahili No: 1180

Duyuru Listesine Geri Dön