Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sınav Kaygısı

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018


Sınav Kaygısıyla Baş Etme Psikodrama Grup Çalışması

               2015- 2016 ve 2016- 2017 tarihleri arasında uygulanan üniversite giriş sınavlarına yönelik kaygıyı azaltmak için uygulanan psikodrama grup çalışmaları

                Sınav Kaygısı Nedir?

                Sınav kaygısı öğrencinin öğrendiği bilgiyi, sınav sırasında etkin bir biçimde kullanmasına engel olan ve baslarının düşmesine yolaçan yoğun bir duygudur. Öğrencinin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihninde oluşturduğu imaj ve sınav sonrası elde edeceği kazanımlara verdiği önem sınav kaygısı oluşumu üzerine etkilidir.

                Öğrenciler bu yoğun duygudurum varlığında huzursuzluk, endişe, tedirginlik, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve dengesiz görme gibi belirtilerin yanısıra, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, titreme, ağız kuruluğu, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrısı gibi bedensel yakınmalarda dile getirebilirler.

                Öğrenci kendi davranışı ve çalışma düzeyi ile sınav sonuçları arasındaki bağlantıyı kuramıyor olabilir. Böylece “ ne yaparsam yapayım olmuyor” inanışı gelişebilir. Olumsuz geçmiş deneyimler de (Olumsuz sınav deneyimi, ebeveyn tepkileri, yuksek rekabet ortamı gibi.) sınav kaygısını arttırabilir.

                Sınav kaygısı gençler arasında yaygındır. Yapılan çalışmalarda sınav kaygısının her iki gençten birinde görüldüğü bulunmuştur.  Bu nedenle sınav kaygısıyla baş edebilme becerisi kazanma büyük önem taşımaktadır.

                Psikodrama nedir?

                Psikodrama, insanlar arası ilişkilerin bilimidir. Öncelikle kişinin spontanlık ve yaratıcılığının gelişmesini hedefler. Bu nitelikler bireyin, yaşamındaki seçeneklerin farkına varmasına, bunlar arasından seçim yapabilmesine ve duruma uygun davranabilmesine olanak sağlar.

                Sorunlar hakkında konuşmanın çözüm için yetersizliğini deneyimleriz. Psikodrama ile sorunlara farklı yaklaşılır.  Öncelikle sorunun ortaya çıktığı durumun ne olduğuna bakarız. Sonra bu duruma nasıl gelinmiş ve içinden nasıl çıkılır, onu bulmayı hedefleriz. Durum sahnelenir ve böylece herkes için görünür, somut ve güncel olur. Rol alanlar sorun şimdi ve buradaymış gibi canlandırdılar. Canlandırma ile durum hep birlikte yeniden yaşanmış olur. Böylece duruma birçok bakış açısından bakılır. O durumda kullanılan sözcükler dışında anlatımla gözardı olabilecek, kişilerin bedenleri, alanı nasıl kullandıkları, nasıl hissettikleri gibi birçok öğeye bakmış oluruz. Böyle kapsamlı bir araştırma sonucu ele alınan durumla ilgili tüm seçenekler görülür. Daha da iyisi bu seçenekler sahnede denenebilir. Seçeneklerin denenmesi günlük yaşamda da uygulanabilmesi büyük kolaylık sağlar. Çünkü kişinin bedeni bedeniyle ilişki halinde olan beyni yeni deneyimi öğrenmiş olur. Canlandırma sona erince, katılımcılardan rollerinde yaşadıklarını sorarız ve gruptan da benzer bir sorun yaşayan varsa paylaşabileceklerini söyleriz. Böylece “yasadiklarım, hissettiklerim sadece benim başıma gelmiyormuş” etkisi olur ki sorunun ağırlığı, grubun etkisiyle hafifler. Oyun sırasındaki açıklık önyargıları azaltır ve her davranışta olduğu gibi, öğrenme ve eğlence neşeyle iç içedir.  

                 Amacımız nedir?

               Temel amacımız sınav kaygısını azaltmak. Bu ana amaçla ilgili alt başlıklarımız ise şöyle;

                a)Sınav kaygısını azaltan ve arttıran nedenleri somutlaştırmak

                           i) Azaltanları ön plana çıkarmak

                           ii) Kaygıyı arttıran faktörlerden olan beklentilerle çalışmak

                           iii)Kıyaslamanın sınava çalışmayı engelleyici yönüne yönelik çalışmalar

                b) Nasıl daha verimli ve amaca yönelik çalışırız, denemelerini canlandırmak

                c) Sınav anına yönelik çalışmalar yapmak

                d) Hedeflenen meslekleri gözden geçirmek

   
              2015-2016 ve 2016- 2017 eğitim öğretim yılları grup çalışması sonuçları

·                             Olumsuz yönlerine rağmen kaygının organizmayı uyarıcı, koruyucu motive edici özellikleri de vardır. Dolayısıyla bir miktar kaygı bizleri amacımıza ulaştırmak için gerekli. Çalışmalarımızda bu bilgileri zaman zaman biz üyelerimizle paylaştık, zaman zaman da kendileri canlandırma sırasında fark ettiler.

·         Gruplara devam eden öğrencilerimiz ne istediklerini netleştirdiler. Bu amaç doğrultusunda bilgi olarak ne durumda olduklarını gördüler. Dolayısıyla ne kadar yol kat etmeleri gerektiğini de somut olarak fark etmiş oldular.

·         Grubun etkisiyle benzer durumları ve duyguları başka arkadaşlarının da yaşadığını gördüler. Paylaşım içinde bulunmak, durumla daha kolay mücadeleyi getirdi.

·         Sıkıntı hissiyle başladığımız gruplarımız neşeyle devam etti ve uyelerimiz motive halde ders çalışmak için evlerine döndüler.

·         Kaygı nedeniyle ilaç kullanan uyelerimizin grup süreci içerisinde kullandıkları dozlar düştü.

·         Mezun olup sınava girenler için sosyal bir ortam sağlandı.

·         Gruplara düzenli devam eden öğrencilerimiz makine mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, okul öncesi öğretmenliği gibi istedikleri bölümlere girdiler.

·         Özetle bu yoğun senede üyelerimiz, grup sürecinde nefes aldıkları, amaçtan uzaklaşmadan farklı bakış açısı kazandıkları anlar yaşadılar.

 

     Kaynaklar

1.       Sınav Kaygısı. www.psikiyatri.org.tr

2.       Universite giriş sınavina kalmiyacak ögrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler, K. Önder ve ark., Duşunen Adam 2014; 27; 301-307

3.       Umut Psikodrama ders notları

 

 

 

 

                                                                                                                            Dr. Ayşe Gürkan

                                                                                                                            

                                                                                                                            Dr. Aslıhan Eslek

 

                                                                                                                            Psk. Özlem Demirci