T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon,Vizyon,Kalite Politikası

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

MİSYONUMUZ

Hasta , hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile ruh sağlığı hizmetlerini bilimsel veriler ışığında uygulamak, bölgede toplum temelli ruh sağlığı hizmeti vermek ve gelişimini sağlamak , etik kurallar ve ulusla arası algoritmalar çerçevesinde en doğru en bilimsel en insancıl tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Sağlıkta uluslararası kalite göstergeleri ve yasal sorumluluklar ışığında, sağlık bakım hizmetlerini en üst düzeyde verebilen, hasta bakımında kaliteden ödün vermeyen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında sürekli iyileştirme ve gelişme prensibini esas alan, ruh sağlığının korunmasında, tedavisinde ve geliştirilmesinde, bilimsellik ve insan hakları çerçevesinde çalışmalarla önder ve model bir kurum olmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

• Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak

• Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek

• Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek

• Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek

• Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda ve hizmet kalitesinde öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak

• Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek

• Kaliteli hizmeti toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak sunmak


HEDEFLERİMİZ

• Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak , verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu

• Ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı damgalama ve ayrımcılığı ortadan kaldırılması

• Afetlere müdahale anlamında organizasyon, planlar geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

• Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme konusunda halkı bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması (Anne Baba okulu )

• Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin sağlıklı zeminde oluşturulması ve geliştirilmesi için bilinçlendirme, destekleme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

• Ruh sağlığı çalışanlarının afetler, bireysel veya kitlesel travmalar konusundaki bilgi ve deneyim düzeylerinin artırılması

• Çalışan personellerimizin hizmet içi eğitimlerle niteliğini arttırması

• Kişinin bireysel ve toplumsal yaşamını kolaylaştıracak, engelleri aşmasını sağlayacak şekilde becerilerle donanmasının sağlanması için psikiyatrik rehabilitasyon çalışmalarının yapılması

• Rehabilitasyon çalışmalarının içerisine ailenin dahil edilmesi

• Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve gelişiminin sağlanması

• Hastaların tedaviye uyumlarının sağlaması ve tekrarlayan yatış oranlarının düşürülmesi

• Madde bağımlılığı konusunda hem halka hem de madde ile temas eden veya riski olan bireylere eğitim çalışmalarının yapılması


DEĞERLERİMİZ

• Empati

• Tıbbi Deontoloji ve Etik’e Uyum

• Ulaşılabilir Olmak

• Problem Çözme

• Kalite ve Güvenirlilik

• Bilimsellik

• Verimlilik

• Araştırmacılık

• Yenilikleri Takip Etme

• Sorumluluk

• Takım çalışması

• Hasta ve çalışan güvenliği

• Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı

• Hakkaniyet

• Bütüncül yaklaşım

• Şeffaflık