T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anestezili EKT

Güncelleme Tarihi: 06/04/2020

ANESTEZİLİ EKT

           Anestezili EKT Birimi,Bakanlığımızın talimatı sonrasında, Şubat 2007 tarihinde  bir anestezi ve reanimasyon uzmanı, iki anestezi teknisyeni, dört hemşire, iki yardımcı sağlık personeli ile çalışmaya başlamıştır.

            Anestezili  elektro konvulsif tedavi (EKT), psikiyatri uzmanının gerekli görmesi durumunda, hastanın kendisinin veya vasisinin izni alınarak uygulanır. Anestezili EKT yapılması öngörülen hastalar, Dahiliye ve Nöroloji Uzmanları tarafından uygunluk verildiğinde Anestezi Uzmanı tarafından görülür.Gerekli testler ( kan biyokimyası, kan serolojisi, EKG, enzim düzeyleri ) değerlendirilir. Anestezi almaya engel bir durum olmayan hastalara bir gün önceden randevu verilir. Hastalar servis hemşireleri ile anestezili EKT birimine gelirler. Gerekli hazırlıklar ve uygulamalar,Anestezi Uzmanı tarafından yapıldıktan sonra hasta derlenme odasında tüm vital fonksiyonları normale gelinceye kadar gözlenir ve gerekli kayıtlar düzenlenir.