T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI

Güncelleme Tarihi: 03/08/2018


PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BAŞVURU VE STAJ DÖNEMLERİ

Yılın her ayında staj başvurusu yapılabilmektedir.

Staj başlama tarihi ayın başından itibaren olmalıdır.

Hastanemize staj için başvuru yapacak olan öğrencilerin 444 67 74-1180 telefon numarasını önceden arayarak kontenjan bilgisi alması gerekmektedir.

O aya ait kontenjan boşluğu olması durumunda staj için başvuru yapacak öğrencinin ön başvurusu alınır ve stajyer öğrenciden Motivasyon Mektubu ve üniversitesinden alacağı iki (2)   adet  Referans Mektubu  getirmesi istenir.

Ön başvurusu yapılan stajyerin staj  yapacağı tarihten 45 gün öncesinde kesin kayıt olup olmadığı stajyer öğrenciye aranarak bilgi verilir ve  gerekli olan belgeler istenir. 

BAŞVURU ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

1-      Psikoloji bölümü 3. sınıf - 4. sınıf öğrencisi olmak ve psikopatoloji teorik dersleri almış olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisans/doktora yapıyor olmak.

2-      Adli psikiyatri stajı için Adli Psikiyatri/Psikoloji teorik dersi almış olmak.

3-      Hastanemizde daha önce lisans ya da yüksek lisans zorunlu staj yapmamış olmak.

4-      Başvuru tarihlerinde istenilen belgeler eksiksiz ve şahsen teslim edilmelidir. Başvuru tarihleri dışında yapılan ve eksik evrakları olan başvurular değerlendirmeye kesinlikle alınmamaktadır. Fax, kargo, posta ve e-mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

5-      Staj yapacak öğrenci sayının belirlenmesine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2015 tarihli ve 770.E.475 sayılı yazılarında, kamu, üniversite veya özel hastanelerde staj yapacak öğrenci sayısının toplamının, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personelinin %50 yerine %70 oranınındikkate alınması bildirilmiştir. Bu kapsamda staja kabul edilecek kişi sayısı 16 ile kısıtlıdır. Kontenjan sayısı kesinlikle aşılmayacaktır. Bir staj döneminde, mevcut kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumunda, kabul edilecek stajyerlerin seçiminde; başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde elden teslim edilmiş olması, erken başvuru tarihi, zorunlu staj yapıyor olma (üniversiteden alınacak dilekçede bu ibarenin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir)gibi ölçütler etkili olmaktadır. Her staj dönemi için kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumu düşünülerek öğrencilerin alternatif staj yerleri araştırmaları tavsiye edilir.

6-      Staja kabul edilen öğrencilere iletişim numaralarından bilgilendirme yapılacak olup, staja kabul edilmeyen öğrencilere bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-      Tek Hekim Raporu

2-      Kan Testleri (HBS-AG, ANTI-HBS, ANTI-HV-CV, ANTI-HIV, ANTI-HAV, IGG HEPATIT)

3-      Adli Sicil Kaydı

4-      Stajyerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair üniversite kurum yetkilisi ya da iş sağlığı güvenliği uzmanı tarafından imzalı ve kaşeli belge.

5-      İki adet fotoğraf

6-      Mernis adres kayıt belgesi

7-      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı gibidir imzalı)

8-      İş kazaları ve meslek hastalıklarının sigortasına dair zorunluluk belgesi

9-      Öğrenci belgesi

10-   İş yeri Sözleşmesi

11-  Ziraat Bankası İban Numarası

12-  Transkript

BAŞVURU YERİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi

Şehitler Mah. 814 Sok. No: 28 Şehzadeler/MANİSA

Tel: 444 67 74  Dahili No: 1180EY.YD.29 PSİKOLOJİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖĞRENCİLERİ STAJ KURALLARI VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM İÇİN TIKLAYINIZ


İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

STAJ KONTROL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

SIK SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ