T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Oryantasyon Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 27/09/2018


Oryantasyon Eğitimi

Hastanemizde göreve yeni başlayan personele;

 Hastane Tanıtımı ve Genel Bilgilendirme

Enfeksiyonlardan Korunma (tıbbi atıklar,atık yönetimi,tehlikeli maddeler...)

Hasta Güvenliği

Çalışan Hakları ve Güvenliği 

Acil Durum Eylem Planı

Bilgi Güvenliği

Bölüm Uyum Eğitimi Konuları hakkında bilgilendirme eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Hasta Hakları ,Enfeksiyon ve Eğitim birimleri tarafından 21.09.2018 tarihinde kütüphanede verilmiştir.

1.jpeg

2.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg