T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/05/2021

 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan  ve  ‘Beyaz Kod’ uygulamasından sorumlu hastane başhekimi ve başhekim yardımcısına bağlı olarak Merkez Kampus,Şehzadeler Kampüsü,Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz  ve Ahmetli Ek Ünitemiz şeklinde dört ayrı hizmet binamızı kapsayan, Başhekim Yardımcımızın Birim Sorumlusu olarak görev aldığı,Çalışan Hakları ve Güvenliği      birim oluşturulmuştur.


 Bu genelge kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin iş ve işlemlerinin (risk değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri, çalışanların eğitimi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki yardım)  yürütüldüğü bir birimidir.

 ŞİDDET NEDİR?

 Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama (TCK Madde 86-87), tehdit (TCK Madde 106) ve hakarete (TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

 BEYAZ KOD NEDİR?

Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacını taşır. Bunun için “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefon ve www.beyazkod.saglik.gov.tr internet sayfası oluşturulmuştur

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi için tıklayınız

        BEYAZ KOD BAŞVURULAR:

1-Olay Tutanağı için tıklayınız
2-Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
3-Hukuki Yardım Talep Formu için tıklayınız.
4-İhbar Formu için tıklayınız.
5-Kisisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
6-Tebligatın Vekile Yapılması için tıklayınız.
7-Psikososyal Destek Talep Formu (Form 1) için tıklayınız.
8-Talep ve Öneri Formu (Form 2) için tıklayınız.
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form 3)için tıklayınız.
10-Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Şeması için tıklayınız.

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ EKİBİMİZ

Birim Sorumlusu : Başhekim Yardımcısı Dr.Hüseyin İLTER
Beyaz Kod Görevlisi : Psikolok Erdi  ALPARSLAN
İSG Çalışanı :Hem.Dilek KAVAKÇI
İş Yeri Hemşireliği :Hem. Melek TÜRK
Hem.Necla YILDIZ
  
                                  AFİŞ
Afiş için Tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI

Örnek ;Mahkeme kararı için tıklayınız.


MEVZUAT

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 2012-23 için tıklayınız.

İçişleri Bakanlığının 2012-22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığının 2016-3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi için tıklayınız.

BEYAZ KOD KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız.

Çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları rehberi için tıklayınız.

Yöneticiler Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim-İletişim Kitapçığı için tıklayınız

Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız.

06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik için tıklayınız

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 ve 1761 Sayılı Çalışan Motivasyonu Yazısı için tıklayınız