T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yeliz DENİZ

Güncelleme Tarihi: 13/10/2020


Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,2012

Yüksek Lisans Eğitimi: Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümü, 2013

Email adresi: yeliz.deniz@saglik.gov.tr

BULUNDUĞU GÖREVLER

Aralık 2012-Ocak 2018:  Kula Devlet Hastanesi, Müdür Yardımcısı

Mart 2018- Halen: Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Müdür Yardımcısı

MESLEKİ EGİTİMLER

 YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI (YOTA) TEMEL EĞİTİMİ

11/2014 ZAFER KALKINMA AJANSI

YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

11/2014 ZAFER KALKINMA AJANSI

KBRN ve HASTANELERDE KBRN HAZIRLIKLARI

03/2014 MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVATİF LİDERLİĞİ

01/2014 GLOBAL EDUCATION

İLGİLENDİĞİ MESLEK İÇİ KONULAR

Gelir Tahakkuk Birimi

Bilgi İşlem ve İstatistik

Personel İş ve İşlemleri