T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 20/04/2020

Hastane Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları


 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak

KOMİTELER

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu SKS Versiyon 6.xlsx

verimlik değerlendirme rehberi 2019.pdf