T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr.Ümit ATMAN

Güncelleme Tarihi: 25/12/2020

WhatsApp Image 2020-12-24 at 16.45.53.jpeg


 

UZM.DR.ÜMİT ATMAN

umitatman@hotmail.com

 

 

Eğitim durumu

 

Ege Üniv.Tıp Fakültesi Tıp Doktoru

Celal Bayar Üniv.Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı A.D.Halk Sağlığı Uzmanlığı

Hacettepe Üni.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D  Araştırma Görevlisi

 Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Hıfzısıha Mektebi  Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

                                                                                                          

Mesleki Deneyim

 Çorum Oğuzlar Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi.    

Samsun Merkez 14 Nolu Sağlık Ocağı Kurucu tabibi.

 Moris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi Başhekim yardımcısı

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği - Manisa     

 İl Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Kurum Temsilcisi

 İl Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği-Manisa

İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Üyeliği

 Manisa Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi          

Manisa Merkez Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı

 Manisa Merkez Yunusemre  ilçesi  Sağlık Müdürü

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı..…Halen devam ediyor

*Çeşitli STK larda gönüllülük esasıyla görev alan, Uzm.Dr.Ümit ATMAN evli ve 2 çocuk annesidir.