T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)

Güncelleme Tarihi: 04/05/2021

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

Bakanlığımız tarafından, sağlık finansmanının geri ödeme boyutu başta olmak üzere performans ölçümü, insan kaynakları planlaması, klinik faaliyetle ilişkili sağlık istatistiklerinin oluşturulması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, araştırma ve planlamalarda kullanılmak üzere Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları yürütülmektedir.

Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak Yataklı tedavi hizmeti veren sağlık tesislerinin, verdikleri yatan ve günübirlik hasta hizmetine ilişkin demografik ve klinik veriler çerçevesinde gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren, vakaların Majör Tanı Sınıfına(MTS ) göre maliyet bazında  gruplandırılmasını sağlayan bir yatan hasta sınıflandırması sistemidir.

 

Hastanın taburcu olması ve hasta dosyalarının epikrizleriyle birlikte; tanı, ek tanı, anemnez  ve işlemlerin eksiksiz ve tam olarak  kaydedilmesi sonucunda , klinik kodlanmaya hazır hale  gelmesiyle klinik kodlama süreci başlar.

 

 • Sisteme kaydedilen veriler uygun DRG lere (MTS) atanır ve bağıl değerler oluşur.
 • Bu bağıl değerler de geri ödemede ve vaka karma indeksi ile hastane kalite denetimleri hesaplamalarında kullanılmaktadır.

   

  TİG çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülebilmesi için hasta verilerinin Bakanlığımız TİG Veri Giriş Sistemi'ne zamanında, doğru, kesintisiz ve TİG standartlarına göre girilmesi gerekmektedir.

   

  TANIMLAR

   

  VKİ   Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır. Hastanenin tedavi etmiş olduğu hastalıkların kompleksliğinin ölçülmesini sağlayan bir kavramdır.

  BAĞIL DEĞER: Bir TİG ‘in maliyetinin tüm TİG’lerin ortalama maliyetine oranıdır. Bağıl değeri hesaplamak için maliyet verileri gereklidir. Bir TİG’in  bağıl değerinin diğer TİG ‘lerden büyük olması demek, tedavi için daha fazla kaynak gerektiği anlamına gelir.

  AMAÇ

 • Sınırlı  kaynakları vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde dağıtmak.
 • Hastane  verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek.
 • Sistematik, anlamlı klinik  veri toplamak
 • Sağlıkta ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak
 • Sınırlı  kaynakları  vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde dağıtmak.
 • Hastane   verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek.
 • Sistematik, anlamlı  klinik   veri toplamak

   

   

  TİG’ İN KLASİK ÖDEME SİSTEMİNE GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ

   

 • Hastalık şiddetini dikkate alır
 • Sadece cerrahi vakaları değil tüm yatan hastaları sınıflayabilir.
 • VKİ   yoluyla hastaneleri kıyaslamak ve performansı ölçmek mümkündür.
 • VKİ   bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır.

 

 

KLİNİK KODLAMACI KİMDİR? NE YAPAR?

 

Klinik kodlama klinik faaliyetlerin bir ürünüdür. Dolayısıyla tıbbi terminoloji  bilmeyi, hasta dosyasındaki tıbbi dokümanları incelemeyi gerektiren bir iştir.

Kodlamacılar sağlık alanında eğitim almış, ağırlıklı olarak sağlık bilimleri(Tıbbi sekreter, tıbbi teknolog, ebe, hemşire, sağlık memuru vb.)alt yapısı olan hastane bünyesinde çalışan personeldir.

Klinik kodlamacılar hastalık süreçlerini bilen, incelemeler ve tedavi süreçlerine hakim, tıbbi kayıtların içeriğini çözümleye bilen, sınıflama sisteminin yapısı ve kurallarına yönelik kodlama eğitimi almış, tıbbi kayıtların dikkatli bir şekilde değerlendirmesini yapabilen ve neyin kodlanması gerektiği konusunda karar verebilen, verilerin elektronik ortamlara taşınması gereğince bilgisayar hakimiyeti olan kişilerdir.

 

TİG Birimimiz;

     

TİG ile ilgili ülkemizde ilk çalışma 2005 yılında HUAP( Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi) adlı proje ile başlamıştır.  Biz Manisa Ruh Sağlığı ve Hatalıkları Hastanesi olarak  bu projeye 2010  yılından itibaren katılmış olup halen devam etmekteyiz. Hastanemizde bu işin temel unsurları hasta dosyalarındaki tıbbi veriyi oluşturan hekimlerimiz ve bu verileri kodlara çevirecek olan klinik kodlamacılar ile  TİG’den sorumlu hastane yöneticilerimizdir.

 

Hastanemizin  klinik süreçlerine ilişkin verilerinin, TİG sistemine uygun olarak  hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin hastane bünyesinde  gerçekleştirildiği teknik birimdir. TİG Birimi, Bakanlık ve hastanemiz arasındaki bağlantıyı  sağlar, hastanemiz bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

TİG Birimimiz, bir başhekim yardımcısına  bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.