T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/04/2021

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi”ni yayınlamıştır.

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR ?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ HANGİ DURUMLARDA HİZMET SUNAR?

 

!Yanında kimsesinin olmadığı hastalara ve yakınlarına ulaşılamadığı durumlarda,
!Barınacak yeri ve bakacak kimsesi olmadığı ya da sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda   
barındığı durumlarda,
!Bir sosyal hizmet kurumunda barınmak istediğinde,
!Fiziksel ve cinsel şiddet/istismara uğradığı (özellikle kadınlar, çocuklar ve engelliler),
!Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemediği,

!Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmadığı için tedavisinin aksadığı,
!Yoksulluk nedeniyle taburculuk sonrası hastane masraflarını ödeyemediği
!Şehir dışından gelmiş olup kalacak yerinin olmadığı,
!Şehir dışından gelmiş olup nakdi yardıma  ihtiyaç duyduğu,                                              
!Tedavi sürecinde giyecek vb. ihtiyacının olduğu,
!Kaza ve olağanüstü haller sonrası hasta ve yakınlarının sosyal yardım alması gerektiği,
!Yabancı uyruklu olup, hastane masraflarını ve tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,
!
Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konusunda bilgi edinmek istediği ve yönlendirilmesi
gerektiği durumlarda

 SOSYAL HİZMET BİRİMİ MÜRACAATÇI GRUBU

!Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar
!Engelli Hastalar-Yoksul Hastalar
!Kimliksiz Hastalar-Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar
!İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar
!Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar
!Ailesine Ulaşılamayan Hastalar
!Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
!İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar
!Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
!Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar- Kronik Hastalar
! Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar
! Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR ?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

 Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir. 

SOSYAL HİZMET BİRİMİ BAŞVURU ŞEKLİ

!İlgili branş doktorunun konsültasyon istemi  ile

!Servis sorumlu hemşirelerinin ve diğer sağlık personellerinin birime bildirmesi ile

!Düzenli yapılan servis ziyaretlerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastanın görülmesi ile

!Hastanın doğrudan birime başvurması ile başlar.TIBBİ SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZ

FERDA ÖZKAYA ŞATIR

DİLARA SOLMAZ AKKUŞ

CUMALİ KÜÇÜK

MEHMET FATİH KELEŞ

ŞAHİN GÜZEL

FATMA İNKE

SEDA ŞEN

ZEYNEP GÜNEŞ

AYŞEGÜL AYSU


Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi İletişim Bilgileri


4446774
numaralı santralden; iç hat 1241-1286-1288-1290