T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta - Hasta Yakını Bilgilendirme

Güncelleme Tarihi: 02/05/2021


                            HASTANEMİZE İLK AYAKTAN HASTA VE YATAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ İÇERSİNDE İZLENEN ADIMLAR

 1. Hasta/danışan randevu ile gelmiş ise eğer, randevu saatinde hiçbir kayıt almadan muayene olacağı polikliniğinden saatinde monitörden çağrılır. Eğer randevu almamış ise poliklinik biriminde ilk kayıt biriminden alacağı barkod ile, muayene olacağı polikliniğinin monitöründen sırasını takip eder. Sırası gelen hasta içeri alınır, bu süreçte, ayaktan tedavi olursa doktorunun uygun gördüğü reçetesi yazılır, hastaya e reçete numarası yazılı bir barkod verilir. Eczaneye bu barkodu vererek, reçetesini alır. Bunun dışında,hekim tetkik isteyebilir, psikoloğa yönlendirebilir.psikologlarımız randevu ile çağrılmaktadır. Hastaya he- kim yatış uygun görmüş ise eğer, yatışı hekimi tarafından yatak durumu ve tanısını göz önünde bulundurarak, uygun servise yatış işlemi yapılır.
 2. Hastanın yatışından sonra, güvenlik tarafından üst arama birimine yönlendirilir. Üzerinde, kesici, delici alet varsa alınır,cep telefonu,kimlik ve para gibi özel eşyaları emanet birimine imza karşılığı teslim edilir.Tüm bu belgeler,hastanın dosyasına konur.Hasta,taburcu olduktan sonra bu özel eşyalarını,imza karşılığı aynı birimden alır. Parasını, servisinde çalışan sağlık personeli belirlenen günlerde onun adına çeker, imza karşılığında hastaya verir.
 3. Hastanın, ilk muayenesi yapıldıktan sonra, yatacağı servisin sağlık personeli eşliğinde servisine götürülür.
 4. Hasta, servise alınır, üzerindeki giysiler hizmetli personel ve sağlık personeli yardımıyla değiştirilip, hastanemize özel giysi- ler verilir. Kendi giysileri, uygunsa hasta yakınına verilir değil ise, kayıt ve imza altına alınıp taburcu olana dek saklanır.
 5. Hasta yakınından hasta ile ilgili öykü sağlık personeli aracılığıyla alınıp, hasta yakınına, hastane uygulaması ile ilgili bilgiler verilerek(ziyaret saatleri, iletişim,hastanın ihtiyaçları v.b)sağlık personeli tarafından bu bilgiler,her hastaya özel olan sayfa- dan bilgisayara kaydedilir.
 6. Hastanın hekimi, belirlenir. Hekimin hemşiresi hastayla tanışır, servisi ile ilgili hastayı bilgilendirir. (yatağı, telefon saati, rehabilitasyon hizmetleri v.b)
 7. Hekimi hastayı poliklinik saati dışında servis saatinde en kısa zamanda görüp değerlendirip, tedavisini düzenler.
 8. Hastanın, uygun bir zamanında fotoğrafı çekilip, sisteme yüklenir.

 1. Hastadan ertesi sabah şenel rutin kan tetkikleri alınır, nöbetçi pratisyen hekim tetkikleri acil durumlar dışında Her hastanın tetkikini değerlendirir. Eğer anormal bulgulara rastlarsa, hastanemizde aile hekimi, dahiliye uzmanı ve nöroloji uzmanı bulunmaktadır. Konsültasyon isteyebilir. Farklı dallarda konsültasyon isterse, en yakın devlet hastanesiyle ve ağız ve diş sağlığı merkezi ile kurumumuzun anlaşması bulunmaktadır. Sağlık personeli refakatinde kurumumuza ait araç ve şoförle hasta muayene ettirilir.

   

 2. Hastanemizde EKT (Elektro konvülsif tedavi) uygulanmaktadır. Hasta yakınından ilk yatış esnasında bu tedaviyle ilgili bilgi verilip, onay istenip imza alınır. Eğer hasta yakınına ulaşılamamış ve acil tıbbi gerekçe varsa iki psikiyatri uzmanı EKT uygunluğuna karar verip imza altına alır, dosya açılır. EKT’ye alınan her Hasta, bütün tetkikleri ile birlikte kurumuz bünyesinde bulunan aile hekimi, dahiliye ve nöroloji tarafından konsülte edilip, dosyaya kaydedilir. Eğer onay almışsa hekimlerden EKT biriminden uygun saat için randevu alınır. Cumartesi Pazar günleri haricinde genelde ertesi gün randevu alınır.Yapılacak işlem sayısı hekim hastanın durumuna göre kendisi belirler.

 

  ADLİ PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU

  • Hastanemiz sağlık kurulu hafta içi her gün olup ilgili kişi için Sağlık Kurulu polikliniğinden önceden Merkezi Hekim Randevu Sistemini arayarak (182) veya bizzat başvurularak randevu alınması ve randevu günü ve saati gerekli evraklarla birlikte kişinin poliklinikte olması gerekmektedir.
  • Sağlık Kurulu hafta içi her gün saat 13:00 de toplanır.
  • Sabah (08:00-12:00) Psikiyatri Polikliniğinden  muayenesi yapılanlar aynı gün içinde sağlık kuruluna girer.
  • Öğleden sonra (13:30-16:30) Psikiyatri Polikliniğinden muayenesi yapılanlar ertesi gün sağlık kuruluna girer.

  NOTER İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

  1. Gerekli evraklar:
   - Notere başvurularak alınacak Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazılmış yazı
   - Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
   - Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.)
  2. Sağlık kurulu raporu için muayene ücreti

   * Noter tarafından hastanemize gönderilen kişilerin, aynı gün içinde işlemleri tamamlanması gerektiğinden (08:30-10:30) saatleri arasında hastanemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

   * Sağlık kurulunda görüldükten sonra aynı gün saat (14:30-15:30) arasında rapor, heyet kalemi biriminden  kapalı zarf halinde alınarak noterdeki işlemleri aynı gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

   TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

  3. Gerekli evraklar:
   - Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak alınacak Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazılmış yazı
   - Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
   - Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.)
  4. Sağlık kurulu raporu için muayene ücreti

   * Tapu Müdürlüğü tarafından hastanemize gönderilen kişilerin, aynı gün içinde işlemleri tamamlanması gerektiğinden (08:30-10:30) saatleri arasında hastanemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

   * Sağlık kurulunda görüldükten sonra aynı gün saat (14:30-15:30) arasında rapor, heyet kalemi biriminden kapalı zarf halinde alınarak Tapu Müdürlüğündeki işlemleri aynı gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

   VESAYET İÇİN MAHKEMENİN İSTEMİŞ OLDUĞU PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

  5. Gerekli evraklar:
   - Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişinin vesayeti hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazılmış yazı ile birlikte kişilerin hafta içi mesai saatleri içinde tercihen saat (08:30-10:30) arasında hastanemize müracaat etmeleri gerekmektedir.
   - Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
   - Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler (rapor, epikriz vb.)
  6. Kişiye ait engelli sağlık kurulu raporu bulunmuyorsa veya mahkeme tarafından ücretsiz işlem yapılacağı belirlenmemişse sağlık kurulu raporu için muayene ücreti
  7. Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   AİLE MAHKEMESİ’NDEN SEVK EDİLEREK PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLENMESİNİN İSTENMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

  8. Gerekli evraklar:
   - Aile Mahkemesi’nin kaleminden alınan ve kişi hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazılmış yazı ile birlikte kişilerin hafta içi mesai saatleri içinde tercihen saat (08:30-10:30) arasında hastanemize müracaat etmeleri gerekmektedir.
   - Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
   - Kişiye ilişkin varsa tıbbi belgeler
  9. Kişiye ait engelli sağlık kurulu raporu bulunmuyorsa veya mahkeme tarafından ücretsiz işlem yapılacağı belirlenmemişse sağlık kurulu raporu için muayene ücreti
  10. Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   MAHKEMELERİN “GÜVENLİK TEDBİRİ” (KORUMA VE TEDAVİ) (TCK 57. MADDESİ) AMACIYLA HASTANEYE GÖNDERME KARARI OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

  11. Cumhuriyet Savcılığı’nın kişi hakkında “TCK nın 57. Maddesine göre mahkemenin koruma ve tedavi” kararını içeren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazmış olduğu yazı ve ilgili mahkeme kararının bir örneği ile 0(236) 232 49 56 numaralı faksımıza gönderilmesi sağlandığında verilecek olan faks numaranıza geri dönüş yapılarak bir randevu günü verilmektedir.
  12. Verilen randevu gününde ilgili adli belgeler ile (Hastanemize hitaplı yazı ve mahkeme kararı) birlikte sabah saat (08:30-10:30) aralığında müracaat edilmesi veya mevcutlu olarak getirilmesi gerekmektedir.
  13. Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   MAHKEMELERİN CEZA SORUMLULUĞU (TCK 32. VE 57. MADDELERİ VE/VEYA CMK 74. MADDE) HAKKINDA PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLENMESİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERME KARARI OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

  14. Cumhuriyet Savcılığı’nın kişi hakkında “mahkemenin gözlem” kararını içeren ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazmış olduğu yazı Hastanemiz 0(236) 232 49 56 numaralı faksımıza gönderilmesi sağlandığında verilecek olan faks numaranıza geri dönüş yapılarak bir randevu günü verilmektedir.
  15. Verilen randevu gününde ilgili adli belgeler ile (Hastanemize hitaplı yazı ve mahkeme kararı) birlikte sabah saat (08:30-10:30) aralığında müracaat edilmesi veya mevcutlu olarak getirilmesi gerekmektedir.
  16. Sağlık kuruluna girdiklerinde eğer tedavilerinin yatırılarak devam etmesi gerekmiyorsa hastaneden çıkarılır.
  17. Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   CUMHURİYET SAVCILIĞI TARAFINDAN İSTENEN “SOSYAL ŞİFA” KONTROL MUAYENELERİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

  18. Cumhuriyet Savcılığın’dan gönderilen  “Mahkeme kararı gereğince ayaktan tıbbi kontrol” için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat ve İnfaz Bürosunun, hastanemize hitaplı yazısı ve ekinde kontrol muayenesinin istendiği “Ek Karar” ile birlikte, tercihen saat (08:30-10:30) aralığında, mutlaka mesai saatleri içerisinde hastanemiz polikliniğine müracaat etmesi gerekmektedir.
  19. Tek uzman hekim veya gerektiğinde de sağlık kurulunda değerlendirme yapılmaktadır.
  20. Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   YUKARIDAKİLER DIŞINDA MAHKEMELERİN PSİKİYATRİ SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLENMESİNİ İSTEMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

  21. Gerekli evraklar:
   - Cumhuriyet Savcılığı’nın veya Mahkemenin kişi hakkında “mahkemenin hangi sebeple psikiyatri raporu istediğini” içeren ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne hitaben yazmış olduğu yazı ile birlikte kişilerin hafta içi mesai saatleri içinde tercihen saat (08:30-10:30) arasında hastanemize müracaat etmeleri gerekmektedir.
   - Kişinin TC kimliği ve kimlik fotokopisi
   - Dava dosyası veya soruşturma dosyası
  22.  Sağlık kurulunda tanzim edilen rapor ilgili adli makama hastanemiz kanalıyla iletilir.

   

   

   


  Hastane kurallarına uymanız, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttıracaktır.

  ADRES: ŞEHİTLER MAH. 814 SK. NO:28ŞEHİTLER MANİSA

  TEL PBX:  444 67 74

  TEL PBX:  0236 231 46 24

  FAX:   0236 239 48 25

  EMAİL:  manisarhh1@saglik.gov.tr  

                                                         WEB:           https://manisarsh.saglik.gov.tr/